Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 18 lutego 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka” przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 lutego 2019 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło odstąpić od głosowania w sprawach wskazanych w pkt 9 porządku obrad tj. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.