Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 20.01.2021 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, Emitent informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NWZ, zwołane na dzień 20.01.2021 r. podjęło uchwały, w tym uchwały dotyczące zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Emitent informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte oraz, że do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Załączniki: