Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 27.10.2021 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ), zwołane na dzień 27.10.2021 r. podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Emitent informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte oraz, że do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Załączniki: