Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 28 sierpnia 2018 roku przed ogłoszeniem przerwy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT LOGISTICS S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych do momentu zarządzenia przerwy w obradach przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 sierpnia 2018 roku. Jak wskazano w raporcie bieżącym nr 19/2018 obrady zostaną wznowione w dniu 11 września 2018 roku o godz. 12:00 w Warszawie, w budynku przy Al. Jerozolimskich 98 (Centrum Konferencyjne Nimbus).

Do momentu ogłoszenia przerwy nie miało miejsce odstąpienie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Załączniki: