Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po wznowieniu obrad w dniu 27 lipca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) w dniu 27 lipca 2022 r. po zarządzonej w dniu 28 czerwca 2022 r. przerwie w obradach.

Jednocześnie Emitent informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte oraz, że do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Załączniki: