Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15.05.2024 r.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), zwołane na dzień 15 maja 2024 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Jednocześnie Emitent informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz, że do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.