Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.05.2023 r.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), zwołane na dzień 26 maja 2023 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Jednocześnie Emitent informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz, że do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.