Treść uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 25 lipca 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka” przekazuje w załączeniu treść uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po wznowieniu obrad w dniu 25 lipca 2018 roku. Jednocześnie Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po wznowieniu obrad w dniu 25 lipca 2018 roku nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.

Załączniki: