Trwające negocjacje w sprawie zmiany terminów oraz refinansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 17/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r., nr 9/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., nr 5/2018 z dnia 29 maja 2018 r. oraz nr 39/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r., dotyczących finansowania Grupy OT Logistics (Grupa), Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje, iż nadal trwają negocjacje z bankami oraz podmiotem zarządzającym Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym AN, dotyczące zmiany terminów i refinansowania zadłużenia Grupy, w tym m.in. wydłużenia terminu spłaty celowego kredytu inwestycyjnego w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł, udzielonego do dnia 31 sierpnia 2018 r. przez konsorcjum banków w skład, którego wchodzą Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A oraz mBank S.A., o którym była mowa w raporcie bieżącym nr 17/2018.

O wynikach negocjacji Spółka będzie informowała w kolejnych raportach bieżących.