Uchwała KDPW w sprawie wyznaczenia dnia podziału (splitu) akcji OT Logistics S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu 28/2016 K z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie rejestracji przez Sąd podziału /splitu/ akcji OT Logistics S.A. /OT Logistics, Spółka/, Zarząd OT Logistics informuje, iż w dniu 20 grudnia 2016 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. /KDPW/, po rozpatrzeniu wniosku Spółki, postanowił określić, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki z 1,92 zł na 0,24 zł, dzień 23 grudnia 2016 r. jako dzień podziału 1.427.660 akcji Spółki oznaczonych kodem PLODRTS00017 na 11.421.280 akcji OT Logistics o wartości nominalnej 0,24 zł każda.

Ponadto KDPW stwierdził, że z dniem 23 grudnia 2016 r. kodem PLODRTS00017 oznaczonych jest 11.421.280 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,24 zł każda.