Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2012 roku

Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd Spółki OT Logistics S.A. (dawniej: OdraTrans S.A.) z siedzibą w Szczecinie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2012 roku.