Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy oraz wyrażenie zgody przez Emitenta na zmianę WEO

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2017 z dnia 5 września 2017 roku, Zarząd OT Logistics S.A. /Emitent/, w związku z odbyciem w dniu 28 września 2017 roku zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii F /Obligacje/ /Zgromadzenie Obligatariuszy/, niniejszym w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy.

Jednocześnie Emitent informuje, że wyraża on zgodę na zmianę warunków emisji Obligacji. Kopia zgody wyrażonej przez Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu

Załączniki: