Umorzenie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości Spółki, toczącego się na skutek wniosków zgłoszonych przez chorwackie fundusze emerytalne zarządzane przez Allian ZB d o.o.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 13/2022 z 17 marca 2022 r. („Raport 13/2022”) oraz nr 12/2023 z 16 marca 2023 r. („Raport 12/2023”), Zarząd OT Logistics S.A. („OTL”, „Spółka”) informuje, że Spółka powzięła wiedzę o wydaniu przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydział XII Gospodarczy w dniu 20 marca 2023 r. postanowienia o umorzeniu postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości Spółki toczącego się na skutek wniosku zgłoszonego przez chorwackie fundusze emerytalne: AZ obvezni mirovinski fond kategorije A oraz AZ obvezni mirovinski fond kategorije B.

Powyższe postanowienie będzie, po uprawomocnieniu, stanowiło ostateczne zakończenie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości OTL, które toczyło się od przeszło półtora roku na skutek bezzasadnych wniosków złożonych przez fundusze emerytalne zarządzane przez Allianz ZB d o.o.