Wydłużenie terminów umów kredytowych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki OT Logistics S.A. Spółka w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2019 z dnia 21 marca 2019 r., w którym informował o zawarciu aneksów do umów kredytowych przedłużających terminy ich spłaty, informuje o zawarciu w dniu 15 kwietnia 2019 r.:

  1. aneksu do umowy kredytowej, na podstawie której konsorcjum banków udzieliło Spółce kredytu inwestycyjnego w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł Kredyt 1 do dnia 29 kwietnia 2019 r.; oraz
  2. aneksu do umowy o linię wieloproduktową „umbrella wieloproduktowa” Kredyt 4 udzieloną Spółce oraz jej spółkom zależnym przez mBank S.A. do dnia 29 kwietnia 2019 r.

Aneks do Kredytu 1 został zawarty pod warunkami rozwiązującymi analogicznymi do warunków rozwiązujących opisanych w raporcie bieżącym nr 19/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. oraz w raporcie bieżącym nr 27/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w odniesieniu do aneksów do umów kredytowych, o których mowa w ww. raportach bieżących. Aneks do Kredytu 4 nie zawiera tego typu zapisów.

Terminy spłaty umowy kredytowej, na podstawie której Bank BGŻ BNP Paribas S.A. jako następca prawny Raiffeisen Bank Polska S.A. udzielił Spółce limitu kredytowego oraz umowy wielocelowej linii kredytowej, na podstawie której Bank BGŻ BNP Paribas S.A. udzielił Spółce kredytu obrotowego, o których mowa w ww. raporcie bieżącym nr 27/2019 z dnia 21 marca 2019 r. kolejno jako Kredyt 2 i Kredyt 3, nie uległy zmianie.