Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 10 października 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka” przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 24 września 2019 roku, wznowionym po przerwie w dniu 10 października 2019 roku „NWZ”.

  1. I Fundusz Mistral S.A. posiadał 6.902.072 akcji Spółki, z których przysługiwało 6.902.072 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 67,73% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 57,52% ogólnej liczby głosów w Spółce;
  2. Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 2.133.936 akcji Spółki, z których przysługiwało 2.133.936 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 20,94% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 17,78% ogólnej liczby głosów w Spółce;
  3. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 793.116 akcji Spółki, z których przysługiwało 793.116 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 7,78% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 6,61% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. z 2005 roku nr 184 poz. 1539 z późn. zm.