Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 20.01.2021 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki NWZ w dniu 20.01.2021 r.

  1. I Fundusz Mistral S.A. posiadał 7.318.072 akcji Spółki, z których przysługiwało 7.318.072 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 100% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 60,99% ogólnej liczby głosów w Spółce.