Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 26.07.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („NWZ”) w dniu 26.07.2022 r.

  1. Fundusze Emerytalne zarządzane przez PTE Allianz Polska S.A. w tym: Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny i Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny posiadały łącznie 794.047 akcji Spółki, z których przysługiwało 794.047 głosów na NWZ, co stanowiło 11,1% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 6,62% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym:
    1. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 793.116 akcji Spółki, z których przysługiwało 793.116 głosów na NWZ, co stanowiło 11,09% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 6,61% ogólnej liczby głosów w Spółce;
  2. La Financire d´Integration Europeenne S.A. posiadał 6.332.934 akcji Spółki, z których przysługiwało 6.332.934 głosów na NWZ, co stanowiło 88,59% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 52,78% ogólnej liczby głosów w Spółce.