Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 27.07.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”)zwołanym na dzień 28.06.2022 r., wznowionym po przerwie w dniu 27.07.2022 r.

  1. Fundusze Emerytalne zarządzane przez PTE Allianz Polska S.A. w tym: Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny i Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny posiadały łącznie 794.047 akcji Spółki, z których przysługiwało 794.047 głosów na ZWZ, co stanowiło 8,57% udziału w głosach na ZWZ oraz stanowi 6,62% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym:
    1. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 793.116 akcji Spółki, z których przysługiwało 793.116 głosów na ZWZ, co stanowiło 8,56% udziału w głosach na ZWZ oraz stanowi 6,61% ogólnej liczby głosów w Spółce;
  2. Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 2.133.936 akcji Spółki, z których przysługiwało 2.133.936 głosów na ZWZ, co stanowiło 23,04% udziału w głosach na ZWZ oraz stanowi 17,8% ogólnej liczby głosów w Spółce;
  3. La Financire d´Integration Europeenne S.A. posiadał 6.332.934 akcji Spółki, z których przysługiwało 6.332.934 głosów na ZWZ, co stanowiło 68,38% udziału w głosach na ZWZ oraz stanowi 52,78% ogólnej liczby głosów w Spółce.