Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 15.05.2024 r.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”) w dniu 15.05.2024 r.

1. Fundusze Emerytalne zarządzane przez PTE Allianz Polska S.A. w tym: Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny i Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny posiadały łącznie 794.047 akcji Spółki, z których przysługiwało 794.047 głosów na ZWZ, co stanowiło 7,40% udziału w głosach na ZWZ oraz stanowi 6,06% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym:

a. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 793.116 akcji Spółki, z których przysługiwało 793.116 głosów na ZWZ, co stanowiło 7,39% udziału w głosach na ZWZ oraz stanowi 6,05% ogólnej liczby głosów w Spółce;

2. Generali Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 2.075.414 akcji Spółki, z których przysługiwało 2.075.414 głosów na ZWZ, co stanowiło 19,34% udziału w głosach na ZWZ oraz stanowi 15,84% ogólnej liczby głosów w Spółce.

3. La Financire d’Intégration Européenne S.A. posiadał 7.859.417 akcji Spółki, z których przysługiwało 7.859.417 głosów na ZWZ, co stanowiło 73,25% udziału w głosach na ZWZ oraz stanowi 60,00% ogólnej liczby głosów w Spółce.