Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 26.05.2023 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 26.05.2023 r.

Raport bieżący nr 30/2023 z dnia 2 czerwca 2023, godzina 18:39.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”) w dniu 26.05.2023 r.

1. Fundusze Emerytalne zarządzane przez PTE Allianz Polska S.A. w tym: Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny i Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny posiadały łącznie 794.047 akcji Spółki, z których przysługiwało 794.047 głosów na ZWZ, co stanowiło 7,66% udziału w głosach na ZWZ oraz stanowi 6,06% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym:

a. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 793.116 akcji Spółki, z których przysługiwało 793.116 głosów na ZWZ, co stanowiło 7,65% udziału w głosach na ZWZ oraz stanowi 6,05% ogólnej liczby głosów w Spółce;

2. NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 2.125.492 akcji Spółki, z których przysługiwało 2.125.492 głosów na ZWZ, co stanowiło 20,49% udziału w głosach na ZWZ oraz stanowi 16,23% ogólnej liczby głosów w Spółce.

3. La Financire d’Intégration Européenne S.A. posiadał 7.432.934 akcji Spółki, z których przysługiwało 7.432.934 głosów na ZWZ, co stanowiło 71,67% udziału w głosach na ZWZ oraz stanowi 56,75% ogólnej liczby głosów w Spółce.