Zakończenie negocjacji w sprawie nabycia udziałów w spółce AD Montecargo i Luka Bar AD BAR w Czarnogórze

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 17 stycznia 2017, 4/2017 z 6 lutego 2017, a także 31/2016 i 34/2016 z 21 i 28 grudnia 2016 roku dotyczących złożonych w przetargach publicznych w ramach procesu prywatyzacji ofert na zakup udziałów w spółkach AD Montecargo i Luka Bar AD BAR obie z siedzibami w Czarnogórze, Zarząd OT Logistics S.A. Spółka informuje, iż w dniu 17 marca 2017 roku zakończył negocjacje ze Skarbem Państwa w Czarnogórze mające na celu uzgodnienie warunków nabycia akcji ww. spółek.

W przypadku finalizacji OT Logistics S.A. nabędzie:
i 51% udziałów w spółce AD Montecargo za cenę 2,5 mln euro zgodnie z pierwotną ofertą. Dodatkowo Spółka zobowiązała się też do przeprowadzenia trzyletniego programu modernizacyjnego o łącznej wartości 3,45 mln euro pierwotna oferta przewidywała dwuletni program inwestycyjny na poziomie 2,6 mln euro, jak również dodatkowych inwestycji w tabor kolejowy.
ii 30% udziałów w Luka Bar AD BAR za cenę 8,25 mln euro pierwotna oferta wynosiła 7,1 mln euro. Jednocześnie ustalono, że planowany program inwestycyjny w porcie będzie opiewał na kwotę 14 mln euro pierwotna oferta przewidywała inwestycje na poziomie 17,1 mln euro. Zawarte w wyniku zakończonych negocjacji porozumienie przewiduje też przekazanie operacyjnego zarządzania portem na rzecz OT Logistics.

Nabycie udziałów w AD Montecargo i Luka Bar AD BAR wymaga formalnej akceptacji umowy nabycia udziałów przez odpowiednie instytucje Czarnogóry, w tym parlament.