Zawarcie istotnej umowy

Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd spółki OT Logistics S.A. (dawniej: OdraTrans S.A.) z siedzibą w Szczecinie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 29 czerwca 2012 roku zawarł ze spółką DB Schenker Rail Polska S.A. umowę zbycia 23.191 udziałów spółki Port Handlowy Świnoujście sp. z o.o. (Port Handlowy) stanowiących 46,23 % jej kapitału zakładowego.

Z chwilą przeniesienia udziałów, Emitent znajdzie się w posiadaniu 46.382 udziałów stanowiących 92,46% kapitału zakładowego Portu Handlowego. Umowa zbycia udziałów Portu Handlowego ma charakter warunkowy. Emitent poinformuje o spełnieniu się warunków.

Umowa została uznana za istotną ze względu na wartość i znaczenie dla strategii biznesowej grupy
kapitałowej Emitenta. Ze względu na klauzulę poufności szczegółowe warunki finansowe nie mogą zostać opublikowane.