Zawarcie porozumienia

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2021 z dnia 31.03.2021 r. oraz nr 88/2021 z dnia 21.12.2021 r. informuje, że w dniu 29.12.2022 r. zostało zawarte porozumienie zmieniające („Porozumienie”) do Umowy PSPA (jak zdefiniowano w raporcie nr 21/2021 z dnia 31.03.2021 r.) z Rubicon Partners Ventures Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. Zgodnie z Porozumieniem, zmieniona została definicja terminu „Data Longstop”, który oznacza obecnie 31.03.2023 r.