Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta, OT Port Świnoujście S.A., umowy na realizację rozbudowy terminala AGRO

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 20.11.2023 r. została zawarta przez spółką zależną Emitenta, tj. OT Port Świnoujście S.A. („OTPŚ”) z POL INVEST PROJECTS sp. z o.o. z siedzibą w Morzyczynie, umowa na rozbudowę części terminala, w której odbywają się przeładunki oraz magazynowanie produktów agro poprzez zaprojektowanie i wybudowanie kompletnej linii technologicznej odpowiedzialnej za transport ładunków pomiędzy magazynem i nabrzeżem. Umowa przewiduje też dostawę, stanowiącego element powyższej linii, urządzenia załadowczego („shiploadera”) („Inwestycja”, „Umowa”).

Wybudowanie powyższej linii doprowadzi do prawie 4-krotnego zwiększenia zdolności przeładunkowych produktów agro w porcie w Świnoujściu.

Zawarcie Umowy jest istotne dla rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics zwłaszcza, w obliczu rosnącego zapotrzebowania na przeładunki towarów agro w polskich portach, ale także znacząco przyczyni się do przekształcenia OTPŚ w jeden z najbardziej nowoczesnych terminali realizujących przeładunki zbóż w sposób całkowicie zautomatyzowany.

Koszt realizacji Umowy wyniesie ok. 40 mln zł, natomiast szacunkowy termin zakończenia realizacji Inwestycji przewidywany jest na drugą połowę 2025 r., przy założeniu uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń administracyjnych zgodnie z założonym harmonogramem.