Zawarcie znaczącej umowy handlowej w zakresie przeładunku i składowaniu ładunkówPodstawaprawna

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka”, „Emitent” informuje, iż w dniu 25.03.2021 r. doszło do obustronnegopodpisania umowy o współpracy przy przeładunku i składowaniu ładunków w OT Port Gdynia „Umowa”zfirmą VITERRA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku „VITERRA”.

Przedmiotem Umowy jest kompleksowa obsługa przeładunków i składowanie ładunkówmasowychpochodzenia roślinnego w portowym terminalu morskim OT Port Gdynia. Umowa obowiązywać będziewokresie 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

VITERRA poprzednio: Glencore jest liderem na rynku produktów rolnych w tymmi.in. zbóż, nasionoleistych, cukru, ryżu i jest obecna na wszystkich najważniejszych rynkach importowych i eksportowychnaświecie.

Zapisy Umowy określają średnią roczną gwarancję przeładunkową, a szacunkowe przychodywokresie jej obowiązywania wyniosą ponad 50 mln zł netto. Zapisy Umowy zobowiązują strony do zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych przez Emitenta.

Zawarcie ww. Umowy wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej OT Logistics w zakresierozwojudziałalności portowej, w tym maksymalizacji przeładunków burtowych.