Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A.