Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji OT Logistics S.A.