Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 13.10.2021 r. wpłynęło do Spółki, od Pana Piotra Nadolskiego („Akcjonariusz”), zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie, o przekroczeniu przez Akcjonariusza progu 5% ogólnej liczby w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia.

Załączniki: