Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka”, „Emitent” informuje, iż w dniu 16 marca 2020 r. wpłynęło do Spółki od „I Funduszu Mistral” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie „Fundusz” zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie, o zmianie udziału Funduszu w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia bezpośredni udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów w Spółce wzrósł o 3,47% i wynosi obecnie 60,99%.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia.

Załączniki: