Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Raport bieżący nr 26/2023 z dnia 1 czerwca 2023, godzina 22:01.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie od Pana Piotra Nadolskiego („Akcjonariusz”) o zbyciu (darowizna) 1.230.183 akcji Spółki i tym samym zejściu poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Na skutek powyższego zbycia Pan Piotr Nadolski nie posiada żadnych akcji Spółki.