Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport bieżący nr 28/2023 z dnia 1 czerwca 2023, godzina 22:28.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie od Cres Fundacja Rodzinna w organizacji („Fundacja”) o przekroczeniu przez Fundację progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku nabycia (darowizny) 1.230.183 akcji Spółki.

Po nabyciu Fundacja posiada 1.230.183 akcje Spółki co stanowi 9,39% udziału w kapitale Spółki i 9,39% ogólnej liczby głosów.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia.