Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 29.03.2022 r. wpłynęło do Spółki, od La Financire d’Intégration Européenne S.A. („Akcjonariusz”), zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie, że w wyniku dokonania przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmianie uległ udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów zwiększył się do 60% ogólnej liczby głosów OT Logistics S.A.

W załączeniu pełna treść zawiadomienia Akcjonariusza.

Załączniki: