Zawieszenie obrotu obligacjami serii D

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. GPW oraz Zarząd BondSpot S.A. w dniu dzisiejszym decyzji o zawieszeniu obrotu obligacjami serii D Spółki, ponieważ GPW uznała, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu.

Sprawa jest obecnie wyjaśniana przez Spółkę, Spółka będzie informowała o wyniku tych wyjaśnień.