Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymanym w dniu 23 sierpnia 2018 roku od akcjonariusza Spółki – I Funduszu Mistral S.A. zgłoszeniu kandydatury Pana Artura Olendra na członka Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatura złożona została w związku ze zwołanym na dzień 28 sierpnia 2018 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki oraz punktem 7 porządku obrad przewidującego zmiany w składzie Rady Nadzorczej OT Logistics S.A.

W załączeniu przedstawiono informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej kandydata. Pan Artur Olender wyraził zgodę na kandydowanie oraz złożył stosowne oświadczenia.

Załączniki: