Zgoda Rady Nadzorczej Spółki na zawarcie umów dotyczących finansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics S.A.