Zmiana firmy spółki

Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd Spółki Odratrans S.A. z siedzibą w Szczecinie niniejszym informuje, iż postanowieniem sądu rejestrowego z dnia 23 maja 2012 roku otrzymanym przez Spółkę dnia 29 maj 2012 roku, została zarejestrowana zmiana nazwy firmy Odratrans S.A. na OT Logistics S.A.