Zmiana firmy spółki

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2016 z dnia 6 maja 2016 roku dotyczącego zawarcia pomiędzy C.Hartwig Gdynia S.A. (Kupujący), a trzema osobami fizycznymi warunkowej umowy (Umowa) nabycia udziałów spółki Sealand Logistics Sp. z o.o. (Sealand Logistics), Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 26 lipca 2016 roku Kupujący otrzymał informację o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 19 lipca 2016 roku zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez C.Hartwig kontroli nad Sealand Logistics.

Uzyskanie ww. zgody stanowi spełnienie kolejnego z warunków zawieszających określonych w Umowie. O spełnieniu warunku dotyczącego wyrażenia przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na udzielenie przez tę spółkę gwarancji korporacyjnej zapłaty części drugiej i trzeciej ceny zakupu udziałów Sealand Logistics informowano w raporcie bieżącym nr 12/2016 z 17 maja 2016 roku.