Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raport rocznego za rok obrotowy 2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A., w nawiązaniu do raportów bieżących nr 3/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku, 25/2020 z dnia 25 marca 2020 roku oraz 32/2020/ESPI z dnia 7 kwietnia 2020 roku zawierających terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raport rocznego za rok obrotowy 2019.

Termin ustalony w raporcie 32/2020 publikacji ww. raportów przypadał na 27 kwietnia 2020 roku.

Nowy termin ich publikacji został ustalony na 15 maja 2020 roku.

Podstawa prawna: §80 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim