Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 15/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. zawierającego terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku, informuje o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2019 r.

Pierwotny termin publikacji został określony na 14 listopada 2019 r.

Nowy termin publikacji został określony na 29 listopada 2019 r.

Podstawa prawna: §80 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim