Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2018. Zgodnie raportem bieżącym nr 28/2019 z dnia 22 marca 2019 roku, termin publikacji ww. raportu wyznaczony był na dzień 18 kwietnia 2019 roku.

Nowy termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok ustalony został na dzień 26 kwietnia 2019 roku.