Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2018 roku przekazanym raportem bieżącym nr 2/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku, termin publikacji ww. raportu wyznaczony był na dzień 16 marca 2018 roku.

Nowy termin publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego ustalony został na dzień 29 marca 2018 roku.