Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2022 z dnia 28.01.2022 r. zawierającego terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku, informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2021.

Pierwotny termin publikacji ww. raportów przypadał na 12.04.2022 r.

Nowy termin publikacji został ustalony na 29.04.2022 r.

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych pozostają bez zmian:

  • 24 maja 2022 roku – rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku,
  • 27 września 2022 roku – rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku,
  • 22 listopada 2022 roku – rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku