Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2014 rok

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2015 roku przekazanym raportem bieżącym nr 1/2015 z dnia 7 stycznia 2015 roku, termin publikacji ww. raportów rocznych wyznaczony był na dzień 23 marca 2015 roku. Nowy termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok ustalony został na dzień 13 marca 2015 roku.