Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2021 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 26.01.2021 r. zawierającego terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku, informuje o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku.

Pierwotny termin publikacji ww. raportu przypadał na 28.05.2021 r.

Nowy termin publikacji został ustalony na 31.05.2021 r.