Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2015 roku przekazanym raportem bieżącym nr 1/2015 z dnia 07 stycznia 2015 roku, termin publikacji ww. raportu wyznaczony był na dzień 15 maja 2015 roku.

Nowy termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r. ustalony został na dzień 5 maja 2015 roku.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]