Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku. Zgodnie z raportem bieżącym nr 15/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku, termin publikacji ww. raportu wyznaczony był na dzień 15 maja 2019 roku.

Nowy termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku ustalony został na dzień 29 maja 2019 roku.