Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2016 roku przekazanym raportem bieżącym nr 3/2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku, termin publikacji ww. raportu wyznaczony był na dzień 31 sierpnia 2016 roku.

Nowy termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku ustalony został na dzień 29 sierpnia 2016 roku.