Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2017 roku przekazanym raportem bieżącym nr 2/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku, termin publikacji ww. raportu wyznaczony był na dzień 25 sierpnia 2017 roku.

Nowy termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku ustalony został na dzień 22 września 2017 roku.