Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego
za I półrocze 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 r. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2018 roku przekazanym raportem bieżącym nr 1/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku, termin publikacji ww. raportu wyznaczony był na dzień 21 września 2018 roku.

Nowy termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 r. ustalony został na dzień 27 września 2018 roku.