Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.
Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2019 roku przekazanym raportem bieżącym nr 15/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku, termin publikacji ww. raportu wyznaczony był na dzień 13 września 2019 roku.

Nowy termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r. ustalony został na dzień 5 września 2019 r.